Els eixos del projecte

El projecte gira entorn a quatre eixos fonamentals:

 • Natura
 • Individu
 • Comunitat
 • Autonomia

L’horari

L’horari general és de setembre a juny de 09h a 15h.

 • 08:30-09h – Bon dia amb acompanyants. Joc lliure i/o esmorzar.
 • 09h-13:00 – Activitat principal al bosc (o proposta) amb acompanyants.
 • 13:00-15:00 – Espai de migdia amb acompanyant i una família.

*Acompanyants: mestres i educadores professionals

Les entrades i les sortides són flexibles, cada família pot adaptar-les a la seva situació. Demanem, però, que generalment es respecti l’horari d’inici-final de l’activitat al bosc (9h-13:00h). Així mateix desaconsellem l’estada a l’escola dels infants durant més de 6 hores diàries. 

Els espais

Pensem que la natura ha de ser el principal entorn de desenvolupament i per tant d’aprenentatge dels infants. Per això plantegem que la majoria d’activitats, i el joc lliure, es desenvolupin allà.

S’escullen diferents espais exteriors i amb entorns naturals diversos (bosc, riera, camps i hort,…). Alhora el refugi és l’espai cobert on guardar el material i poder realitzar l’activitat els dies de molta inclemència, i l’espai on ens trobem cada matí, on fem els àpats i on ens acomiadem cada dia.

Aquest espai interior té diversos tipus de material organitzat en diferents ambients (construccions, llibres i contes, joc simbòlic, escriure i dibuixar, disfresses…).

Els espais de les activitats afavoreixen certs tipus d’activitats, per tant es busca alternar la visita a cada espai:

 • Al bosc: bosc, camp, tolls, granja, rampes…[Cada dia]
 • Tallers: contacontes, anglès, música, circ, expressió corporal… [Quinzenalment]
 • Activitats-entorn: activitats obertes, trobades amb famílies, tió, sortides conjuntes… [Un cop mensualment].
 • Sortides: riu, platja, castanyers…[Puntualment, mínim 3 cops al curs] També anem cada 15 dies a la biblioteca (alternant Llinars i SAV)

Els nostres principis pedagògics

Considerem que l’etapa d’educació infantil és una etapa clau en el desenvolupament de l’infant i per tant entenem que s’ha de basar en els següents pilars:

QUÈ ENTENEM PER INFÀNCIA

‘Respectar el ple desenvolupament de cada infant com únic i irrepetible’:

 • Respecte per les bases biològiques dels infants i les seves necessitats
 • Respectar el tempo vital individual
 • Sentir-se lliures d’expectatives.
 • Confiar en l’infant
 • Acceptar la vivència personal de cada infant.
 • Concebre l’infant com una persona en si mateixa i no com a projecte d’adult.

QUÈ ENTENEM PER APRENDRE I COM S’APRÈN?

El joc, motor d’aprenentatge ‘Interaccionar directament amb l’entorn per desenvolupar l’esperit investigador’

Aprenentatge basat en l’acció ‘Aprendre de manera vivencial, experimental i autònoma’

La connexió amb la natura, l’escola al bosc ‘Basat en els principis de les Forest Schools’ del nord d’Europa. La natura com a font d’estímuls principal’

Importància dels processos creatius

AUTONOMIA I AUTORREGULACIÓ: LLIBERTAT, SENTIT CRÍTIC, PRESA DE DECISIONS.

Regular el propi procés d’aprenentatge per part de l’infant.

Assentar l’autoseguretat, l’autoestima i l’autoimatge.

FAMÍLIA, COMUNITAT I ENTORN

L’EDUCADOR COM A ACOMPANYANT CONSCIENT

‘Ens assegurem que els acompanyants i educadors siguin persones que vetllin i acompanyin els infants’:

 • Des de l’acceptació sense prejudicis.
 • Des de l’observació, percepció i cura de les necessitats.
 • Des d’una presència disponible no invasiva.
 • Des d’un llenguatge respectuós.
 • Des de l’amor i la tendresa.
 • Des de generar i cuidar entorns i materials perquè l’aprenentatge es pugui donar.