Sobre la importància del contacte amb la natura i fonts científiques

Educar en verde (Heike Freire): http://educarenverde.blogspot.com.es/

Recull d’investigacions científiques entorn la relació entre aprenentatge i natura:  http://escuelainnatura.com/investigaciones-cientificas-research/

All you need is biology: https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2016/01/20/beneficios-naturaleza-parasalud/

Beneficis de les escoles al bosc: (en anglès)

http://www.forestschoolleader.com/wp-content/uploads/2016/03/Massey-benefits-of-forest-school-research.pdf

Beneficis de connectar els infants amb la natura:

https://naturalearning.org/sites/default/files/Spanish%20Connecting%20Children%20with%20Nature.pdf

L’experiència de les ‘Forest School’ al Regne Unit:

https://www.forestry.gov.uk/pdf/fr0112forestschoolsreport.pdf/$file/fr0112forestschoolsreport.pdf