Ara mateix tenim 2 places obertes

per a criatures nascudes el
2020 o 2019

Benvingudes!

Al bosc s’hi couen secrets, entre els pins i les alzines, al fang i als bassals, sota les pinyes i les branques… Follets del bosc permet a infants de 3 a 7 anys descobrir-los i créixer a través de la vivència al bosc. El bosc és l’entorn d’aprenentatge, on sortim cada dia a descobrir-nos i aprendre a través del joc lliure, acompanyades de la natura, font inesgotable d’estímuls i experiències.

Des d’un acompanyament no directiu, s’acompanya als infants en la seva etapa evolutiva d’autoconeixement, coneixement de l’entorn i relació amb els altres; a partir del joc lliure a la natura, materials no estructurats i propostes d’activitats com circ, música, contacontes… Mirem als infants amb tot allò que són, sense judicis ni expectatives, escoltant les seves necessitats, ajudant-los a trobar l’autorregulació a través de l’acompanyament emocional, els límits i el vincle.
Es compta amb educadores com a principals referents dels infants i amb la participació activa de les famílies per al desenvolupament del projecte.