El projecte educatiu Follets del Bosc és una experiència educativa dirigida a infants d’entre 3 i 7 anys i les seves famílies que s’emmarca en el concepte d’educació viva i dins els principis de les escoles al bosc. Es basa en l’acompanyament respectuós al propi desenvolupament dels infants i creiem que oferir la possibilitat als infants de seguir el seu impuls vital i explorar allò fonamental no és tan sols prioritzar el seu benestar, sinó també apostar per una relació d’amistat amb l’aprenentatge. El projecte es centra en pilars com el respecte, l’acceptació, l’autonomia, la llibertat, els límits i el descobriment de si mateix i de l’entorn.

El projecte neix de les inquietuds, desitjos i necessitats d’algunes famílies entorn la criança i la conciliació de les vides personals, familiars, laborals, socials, etc. és per això que ‘Follets del Bosc’ es sustenta amb el compromís i la participació activa de les famílies, que va des de la gestió i administració a l’educació i la criança (que inclou la cura, atenció i alimentació dels infants). També comptem amb la implicació i presència d’educadores professionals.